Đoàn luật sư của Văn phòng luật sư Hoàng Hưng về thăm quan

Ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, Bảo tàng Đồng Quê đã rất vui mừng đón đoàn luật sư của Văn phòng luật sư Hoàng Hưng về thăm quan. Thiếu tướng Hoàng Kiền- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã tiếp đoàn, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn về xây dựng và hoạt động của Bảo tàng Đồng Quê trong suốt 10 năm qua. Đoàn đã được Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng sách Bảo tàng Đồng Quê 10 năm hoạt động và phát triển và sách về biển đảo Trường Sa. Đoàn cũng đã có lời phát biểu cảm ơn và chia sẻ những tình cảm sâu sắc đối với Bảo tàng Đồng Quê và Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.