MỞ HỘI ĐUA DIỀU

Áo choàng hoàng yến báo thu sang
Chiều quê man mác nhạt nắng vàng
Heo may se lạnh trời buông gió
Xanh thẳm tầng cao tiếng sáo vang

Tuổi thơ mơ ước chạy khắp làng
Lưng trần thiêu nắng mải lang thang
Nay trọn việc công về đồng ruộng
Mở hội đua diều sáo reo vang

Mời bạn đến làng Bình Di chơi
Bảo tàng Đồng Quê đợi đón mời
Rợp trời diểu bổng ngời ánh mắt
Nâng cánh hồn thơ quyện sáo vang.

                  Thiếu tướng Hoàng Kiên

MỞ HỘI ĐUA DIỀU

Áo choàng hoàng yến báo thu sang
Chiều quê man mác nhạt nắng vàng
Heo may se lạnh trời buông gió
Xanh thẳm tầng cao tiếng sáo vang

Tuổi thơ mơ ước chạy khắp làng
Lưng trần thiêu nắng mải lang thang
Nay trọn việc công về đồng ruộng
Mở hội đua diều sáo reo vang

Mời bạn đến làng Bình Di chơi
Bảo tàng Đồng Quê đợi đón mời
Rợp trời diểu bổng ngời ánh mắt
Nâng cánh hồn thơ quyện sáo vang.

                  Thiếu tướng Hoàng Kiên