Cảm ơn người tặng sách Bảo tàng Đồng Quê

Cảm ơn người tặng sách! Bảo tàng Đồng Quê trân trọng cảm ơn tình cảm và ý tưởng cao đẹp của nhà giáo Hoàng Minh Thêu, trường trung học cơ sở Đặng Xuân Khu đã gửi tặng sách cho Bảo tàng Đồng Quê, góp phần làm phong phú thư viện Hoàng Kiền để sách đến được với nhiều bạn đọc trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.