Trường mầm non xã Bình Hòa đã về thăm quan trải nghiệm tại Bảo Tàng Đồng Quê.

Ngày 2/4/2024 Cô và trò Trường mầm non xã Bình Hòa đã về thăm quan trải nghiệm tại Bảo Tàng Đồng Quê.
Hằng năm vào những ngày này, trường mầm non xã Bình Hòa lại cho các con học sinh đến tham quan trải nghiệm tại Bảo Tàng Đồng Quê. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho các con thông qua hình thức trải nghiệm học mà chơi, chơi mà học.
Hơn nữa việc chọn Bảo Tàng Đồng Quê là điểm đến tham quan trải nghiệm lại vô cùng thuận lợi cho việc di chuyển ngắn, tham quan trong ngày, chi phí thấp, đảm bảo sức khỏe cho các con có một ngày vui chơi học tập đạt hiệu quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.