nha ban co nong 16-9

Nhà bần cố nông

“Bần cố nông” là nói gộp của hai từ “bần nông” và “cố nông”. Bần nông là tầng lớp nông dân nghèo thời xưa, không có đủ ruộng đất và công cụ sản xuất, phải đi làm thuê hoặc lĩnh canh. Còn cố nông hay điền tốt là những nông dân nghèo không có ruộng đất và công cụ sản xuất, phải đi làm thuê hoặc đi ở để sinh sống.
Nông dân nghèo dưới chế độ cũ, không có đủ ruộng đất và công cụ sản xuất, phải đi làm thuê hoặc lĩnh canh.
Bần cố nông hay còn có tên gọi quốc tế là lao động nông nghiệp hay công nhân nông nghiệp (tiếng Anh: farmworker) là một người lao động làm thuê trong nông nghiệp cho địa chủ và phú nông ngày trước, ở trên các cánh đồng, đồng ruộng, trang trại, đồn điền. Tuy nhiên, trong các cuộc tranh luận liên quan đến việc áp dụng luật lao động, thuật ngữ “bần cố nông” hay “lao động nông nghiệp” đôi khi được dùng theo nghĩa hẹp hơn và chỉ áp dụng cho người làm thuê tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp như thu hoạch, gặt hái chứ không phải người làm các công việc khác trên cánh đồng, nông trại như đóng gói.

Nhà bần nông

Nhà trung nông

Nhà địa chủ

Thư viện ảnh