ĐỊA CHỦ

—-  —-

Xuất thân từ lớp dân cầy,

Làm ăn khôn khéo sở xoay hơn người.

Tậu trâu, ruộng mật, bờ xôi,

Phát canh hai vụ để rồi thu tô

. Thành địa chủ đủ dinh cơ,

Mùa về thóc lúa đầy bồ, đầy kho.

Nhà xây tường kép, cột to,

Gỗ lim vững chắc chẳng lo bão bùng

. Ngói Nam sáng đỏ một vùng,

Sân rộng đá kéo từng cung từng hàng.

Kề bên là dãy nhà ngang,

Xay thóc, giã gạo dần sàng mướn thuê.

Vật sang mọi thứ mang về,

Tủ chè trên nóc đặt kê bàn thờ.

Đồng đúc đủ một bộ đồ,

Trường kỷ, sập gụ, đồng hồ nhiều côn.

Hòm, rương, tráp khảm, đèn cồn,

Của nhiều, tiền lắm, vàng dồn cóng bơ.

Cải cách ruộng đất quy cho

Giai cấp bóc lột sợ lo, nhục hình(1)

Nỗi đau, oan những gia đình,

Đảng ta đã có chương trình sửa sai (2)

Giao Thịnh, đêm 30/4/2013.

(1): Đội Cải cách ruộng đất tổ chức đấu tố địa chủ, một số trường hợp bị tử hình.

(2): Sau cải cách ruộng đất Đảng đã có chương trình sửa sai.

nha ban co nong

Nhà bần cố nông

Nhà bần nông

Nhà trung nông

Thư viện ảnh