Nhà trung nông

Dân cầy có ruộng, có nhà,
Trên “bần”, dưới “phú” gọi là trung nông.
Năm gian nhà gỗ nối thông,
Mái trên lợp rạ, phủ lồng bổi che.
Tường xây, sân gạch, vỉa hè,
Vườn rau, ao cá, bờ tre vây rào.
Giường xoan, bàn gỗ, ghế cao,
Nồi đồng, cối đá đưa vào nhà ngang.
Cối xay, cối giã, dần sàng,
Lần đay, dệt chiếu mở mang ngành nghề.
Trâu nuôi chung nhóm khỏi thuê,
Chiêm mùa hai vụ say mê cấy cầy.
Gặt về bồ thóc cơi đầy,
Lao động sản xuất hàng ngày tự cung.
Cái ăn, cái mặc đủ dùng,
Mời du khách đến chơi cùng trung nông./.

Ngày 24 tháng 4 năm 2013.

nha ban co nong

Nhà bần cố nông

Nhà bần nông

Nhà địa chủ

Thư viện ảnh